HONDENFEDERATIE V.O.E. VZW

JEUGD / RECREANTEN

WEDSTRIJD REGLEMENT

Binnen onze federatie hebben we voor de nieuwelingen jongerentornooien of beginnerstornooien in de disciplines agility en gehoorzaamheid. De vereiste hiervoor voor de recreanten is dat de hond nog nooit aan een officiele wedstrijd heeft deelgenomen van de desbetreffende discipline, wat de jeugd betreft mogen ze deelnemen met een hond die al gevorderd is en deelgenomen heeft in een officiële wedstrijd.


Voor deze wedstrijden is er geen wedstrijdboekje vereist, wel dienen alle inentingen in orde te zijn. Het is een ideale gelegenheid om je eens te testen tegen andere liefhebbers van andere clubs.

Voor de discipline agility moet de hond, wegens gezondheids-redenen, minimum 18 maanden oud zijn. Je krijgt de kans een jumping en een vast parcours (zonder de slalom) te lopen.In gehoorzaamheid wordt het programma toegepast van de Beginnersklasse. Deze wedstrijden worden gekeurd door officiele V.O.E.-keurders